Zapewne niejeden chory, który leczy się przewlekle, przeżył kiedyś sytuację, kiedy skończyły mu się leki, natomiast wizytę u specjalisty mógł umówić najwcześniej na za kilka miesięcy. Co robić w takiej sytuacji? Z pomocą może przyjść przedłużenie recepty. Zazwyczaj o przedłużenie ważności recepty pacjenci udają się do lekarza rodzinnego, jednak w wyjątkowych sytuacjach może to zrobić farmaceuta. Jakie warunki muszą być spełnione, aby farmaceuta mógł przedłużyć receptę? Wyjaśnimy to w poniższym artykule.

Spis treści:

 1. Przedłużenie recepty farmaceutycznej – co to jest?
 2. Czy farmaceuta może przedłużyć receptę?
 3. Przedłużenie recepty – kiedy jest możliwe?
 4. Przedłużenie recepty a ważność leków
 5. Dlaczego przedłużenie recepty jest ważne?

Pacjent wysypuje na rękę lek na receptę

Przedłużenie recepty farmaceutycznej – co to jest?

Przedłużenie recepty to proces, który umożliwia pacjentowi kontynuację leczenia lekami na receptę w momencie, gdy kończą mu się jego stare leki, a np. nie ma dostępnych terminów, aby umówić się na wizytę u swojego specjalisty. Taka sytuacja może być niezwykle stresująca, jednak dzięki przedłużeniu recepty pacjent może uzyskać swoje leki nawet od farmaceuty.

Czy farmaceuta może przedłużyć receptę?

W teorii prawo farmaceutyczne zezwala farmaceucie na przedłużenie recepty przepisanej przez lekarza. W praktyce jednak nie jest to łatwe. Główną przeszkodą jest to, że farmaceuta przed wypisaniem leku musiałby mieć wgląd w dokumentację medyczną pacjenta[1].

Zapewnienia pacjenta nie mogą być podstawą do przedłużenia ważności recepty. Zasada ta w pierwszej kolejności ma gwarantować bezpieczeństwo pacjenta, natomiast przyczynia się do ograniczenia możliwości przedłużania recept przez farmaceutów.

Farmaceuta szuka na półce leku na receptę 

Przedłużenie recepty – kiedy jest możliwe?

Jak już wcześniej wspomniano, przedłużenie recepty przez farmaceutę jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy będzie miał on dostęp do pełnej dokumentacji medycznej pacjenta. Ponadto farmaceuta musi pamiętać o tym, że:

 • może przedłużyć receptę tylko i wyłącznie na leki, które znajdowały się na recepcie wypisanej przez lekarza;
 • nie może przedłużyć recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kategorii 1;
 • zapisane leki muszą mieć tę samą dawkę i postać jak w przypadku recepty lekarskiej;
 • ilość przepisanych opakowań nie może przekraczać ilości na 360-dniową terapię;
 • przed wystawieniem recepty ma obowiązek zbadać pacjentowi ciśnienie tętnicze i przeprowadzić inne badania, jeśli lekarz zleci ich wykonanie;
 • wystawia receptę w postaci e-recepty z odpłatnością 100 procent lub z odpłatnością obecną na recepcie lekarskiej;
 • w wyjątkowych sytuacjach (np. przy braku dostępu do systemu teleinformatycznego) może wystawić receptę papierową[2].

Przedłużenie recepty a ważność leków

Przedłużana e-recepta bądź recepta tradycyjna (papierowa) może mieć różną ważność w zależności od tego, na jaki lek została wypisana. Większość recept na popularne leki (m.in. leki przeciwcukrzycowe, przeciwnadciśnieniowe itd.) ma ważność 30 dni od daty jej wystawienia lub od daty wpisanej przez lekarza.

Z kolei e-recepta na te leki może maksymalnie być ważna przez 365 dni, jeśli osoba wystawiająca doda na niej adnotację, że ma ona być zrealizowana do określonego dnia. Wyjątkami od tych reguł są:

 • antybiotyki, które trzeba wykupić w ciągu 7 dni;
 • szczepionki, na których realizację pacjent ma 120 dni;
 • substancje odurzające, psychotropowe, prekursory kategorii 1, których realizacja powinna nastąpić w ciągu 30 dni zarówno w przypadku e-recepty, jak i recepty papierowej[3].

Recepty po terminie nie da się zrealizować w aptece. Aby przedłużyć ważność recepty, należy udać się do lekarza, który w pierwszej kolejności ją wystawił.

Dlaczego przedłużenie recepty jest ważne?

Przedłużenie recepty online i e-recepty są niezwykle ważne, ponieważ ułatwiają pacjentom dostęp do niezbędnych im leków. Dzięki takiemu rozwiązaniu pacjent może mieć zapewniony dostęp do niezbędnych leków na dłuższy okres. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych, które wymagają regularnego przyjmowania leków.

Autor: Karolina Tarnas

Konsultacja merytoryczna: lek. Bartłomiej Śmieszniak

Źródła:


[1] baza I., Internetowa baza tekstów prawnych OpenLEX [na:] „OpenLEX”, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-farmaceutyczne-16915922/art-96, 2022 r.
[2] Ibidem.
[3] baza I., Internetowa baza tekstów prawnych OpenLEX [na:] „OpenLEX”, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-farmaceutyczne-16915922/art-96-a, 2022 r., dostęp 16 października 2023 r.