Farmaceuci podczas 5-letnich cykli edukacyjnych są zobowiązani do zebrania 100 punktów edukacyjnych podczas szkoleń lub kursów specjalistycznych. 50 punktów muszą stanowić tzw. punkty twarde[1]. Szkolenia farmaceutów, w których mogą zdobyć potrzebne punkty edukacyjne, realizowane są m.in. przez internet. Czym dokładnie są punkty edukacyjne? Dlaczego dzielą się na miękkie i twarde? O tym w artykule.

Spis treści:

 1. Czym są punkty edukacyjne?
 2. Jaki jest cel obowiązku edukacji farmaceutycznej?
 3. Czym są punkty miękkie i twarde?
 4. Podsumowanie

Punkty twarde dla farmaceutów to powód do radości

Czym są punkty edukacyjne?

Punkty edukacyjne szczegółowo wyjaśnia i dokładnie definiuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2003 r. Według rozporządzenia farmaceuci zatrudnieni w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych są zobowiązani do realizacji tzw. ciągłych szkoleń zawodowych. Za zrealizowanie każdej z ich form  przyznawane są punkty edukacyjne[2].

Farmaceuta może otrzymać punkty edukacyjne m.in. za:

 • uczestnictwo w kursach w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń i warsztatów zakończonych testem,
 • udział w studiach podyplomowych – nauki farmaceutyczne,
 • publikacje artykułów i książki o branżowej tematyce,
 • przygotowanie i wygłoszenie referatu,
 • tłumaczenie monografii naukowej,
 • sprawowanie funkcji opiekuna stażu kierunkowego lub kierownika specjalizacji[3].

Trzeba dodać, że „ramowy program ciągłych szkoleń obejmuje efekty kształcenia dotyczące wiedzy z m.in. z zakresu zagadnień postępu nauk farmaceutycznych, a w szczególności: farmakoterapii, technologii postaci leku, farmacji aptecznej, klinicznej i szpitalnej, leku roślinnego, farmakologii, homeopatii, biotechnologii farmaceutycznej, farmakoekonomiki, zdrowia publicznego, prawa regulującego wykonywanie zawodu farmaceuty oraz  nowoczesnych metod zarządzania apteką i hurtownią farmaceutyczną[4].

Widać więc, że zawód farmaceutyczny wymaga szerokiej wiedzy, która jest bardzo dokładnie weryfikowana.

Farmaceutka zdobywająca punkty twarde dla farmaceutów przez internet

Jaki jest cel obowiązku edukacji farmaceutycznej?

Praca w branży farmaceutycznej wymaga ciągłego doskonalenia się, ponieważ wiedza branżowa wciąż się zmienia. Ponadto osoba mająca kontakt z farmaceutą wymaga, aby posiadał możliwie najlepszą wiedzę na temat preparatów, którymi zarządza. Bardzo często pacjenci pytają o konkretne leki, chcąc uzyskać szczegółowe informacje na temat ich składu czy zastosowania.

Niejednokrotnie farmaceuta jest osobą pierwszego kontaktu w obszarze zdrowia. Głównym wiec celem obowiązku edukacji farmaceutycznej jest możliwe najlepsze wykształcenie pracowników aptek, aby posiadali niezbędną wiedzę do pracy w zawodzie. Farmaceuta powinien posiadać odpowiednie kompetencje, aby móc z sukcesem edukować pacjenta, który często przychodzi do niego po pomoc.

Edukacja farmaceutyczna: punkty „miękkie” i „twarde”

Farmacja dzieli punkty edukacyjne na dwa typy. Są to:

 • punkty twarde,
 • punkty miękkie.

Punkty te są przyznawane farmaceutom np. za udział w szkoleniach oraz kursach, za publikację artykułów naukowych i wystąpienia na konferencjach. Czym się różnią? Należy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem farmaceuta musi zdobyć 100 punktów edukacyjnych w ramach ciągłych szkoleń. W tej puli znajduje się 50 punktów, których zdobycie powinno być potwierdzone testem weryfikującym wiedzę farmaceuty.

Tego rodzaju punkty edukacyjne dla farmaceutów powszechnie nazywa się twardymi. Z kolei za punkty miękkie uznaje się te, które zostały uzyskane w ramach szkoleń niezakończonych egzaminem[5].

Warto dodać, że punkty twarde dla farmaceutów są do zdobycia przez internet. Oferta kursów internetowych, dzięki którym można je uzyskać, jest stale poszerzana. Punktowane szkolenia dostępne są w formie webinarów oraz e-learningów. Realizując kolejne kursy, farmaceuci zdobywają oraz stale rozwijają potrzebną wiedzę, aby jeszcze lepiej wykonywać swoje zawodowe obowiązki. Koszt za kurs ponosi farmaceuta.

Edukacja farmaceutyczna – podsumowanie

Farmaceuci odgrywają jedna z najważniejszych ról w zapewnieniu pacjentom bezpiecznego stosowania lekarstw i innych produktów aptecznych. Spoczywa więc na nich duża odpowiedzialność. Dzięki odpowiedniej edukacji lepiej wypełniają swoje obowiązki, mają większą wiedzę na temat lekarstw, ich dawkowania czy skutków ubocznych.

Warto podkreślić, że dla farmaceutów kształcenie nie kończy się na ukończonych studiach. Obowiązek stałego poszerzania wiedzy jest narzucony przez ustawę Prawa farmaceutycznego[6], który nakazuje cykliczną aktualizację ich merytorycznych zasobów.

Autor: mgr Małgorzata Buchkovska
Konsultacja lekarska: lek. Irena Wojtowicz

 

Bibliografia:


[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031321238/O/D20031238.pdf
[2] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031321238/O/D20031238.pdf
[3] http://www.aptekarzpolski.pl/wp-content/uploads/2018/03/012018poprawa.pdf
[4] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031321238/O/D20031238.pdf
[5] http://www.aptekarzpolski.pl/wp-content/uploads/2018/03/012018poprawa.pdf
[6] Ustawa Prawa Farmaceutycznego