W drugiej połowie 2022 roku ustawa o zawodzie farmaceuty i Prawo farmaceutyczne zostały znowelizowane[1]. Takie zmiany wynikały z potrzeby lepszej ochrony farmaceutów, którzy nierzadko spotykają się z agresywnym podejściem pacjentów. Takie negatywne zjawisko nasiliło się podczas trwania pandemii Covid, gdy pacjenci nie chcieli przestrzegać zaleconych obostrzeń. Dzięki wprowadzonej nowelizacji farmaceuci są traktowani jako funkcjonariusze publiczni. Kim dokładnie jest funkcjonariusz publiczny i czym grozi atak na niego? O tym w poniższym artykule.

Spis treści:

  1. Kim jest funkcjonariusz publiczny?
  2. Nowelizacja ustawy o zawodzie farmaceuty – co dokładnie wnosi?

Farmaceutka jako funkcjonariusz publiczny w aptece

Kim jest funkcjonariusz publiczny?

Regulacja definicji „funkcjonariusza publicznego” została zawarta w art. 115 § 13 Kodeksu karnego. Kim więc jest funkcjonariusz publiczny? Według ustawodawcy to m.in.:

  • Prezydent Polski,
  • poseł, senator, radny,
  • poseł do Parlamentu Europejskiego,
  • pracownik organu kontroli państwa,
  • pracownik samorządu publicznego,
  • prokurator, sędzia, ławnik, komornik, syndyk,
  • pracownik administracji rządowej,
  • funkcjonariusz służby więziennej[2].

Najczęściej o funkcjonariuszach publicznych mówi się w kontekście przedstawicieli państwa np. Straży Granicznej. Jednak zakres znaczeniowy jest o wiele szerszy.

Trzeba podkreślić, że funkcjonariuszowi przysługuje ochrona prawna. Oznacza to, że jest on chroniony m.in. z ramienia kodeksu karnego.  Osoba, która dopuści się przestępstwa wobec niego np. zniewagi lub naruszenia nietykalności cielesnej, musi liczyć się z poniesieniem stosownej kary.

Jednak funkcjonariusz publiczny też podlega odpowiedzialności karnej. Jeśli dokona przestępstwa – poniesie karę przewidzianą w obszarze kodeksu karnego. Prawo farmaceutyczne nie tylko chroni farmaceutę, ale też wymaga od niego właściwych zachowań.

Atak na funkcjonariusza publicznego

Atak na funkcjonariusza publicznego jest dokładnie opisany w kodeksie karnym. Warto podkreślić, że tego rodzaju zachowanie jest naganne i wiąże się z licznymi konsekwencjami prawnymi. Według art. 223 kodeksu karnego, w przypadku, gdy atak na funkcjonariusza publicznego będzie przeprowadzony za pomocą niebezpiecznego przedmiotu np. noża lub broni palnej, przestępca może zostać ukarany pozbawieniem wolności od roku do 10 lat. Jeśli doszło do ciężkiego zranienia funkcjonariusza, sprawcy grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności[3].

Farmaceuta, która tłumaczy klientce kim jest funkcjonariusz publiczny

Dodatkowo w art. 222 kodeksu karnego znajdziemy informację, że osoba naruszająca nietykalność cielesną funkcjonariusza, może podlegać karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do 3 lat. O popełnieniu tego przestępstwa mówimy, gdy doszło m.in. do popchnięcia lub odepchnięcia[4].

Nowelizacja ustawy o zawodzie farmaceuty – co dokładnie wnosi?

Nowelizacja ustawy o zawodzie farmaceuty i zmienione Prawo farmaceutyczne podniosły poziom bezpieczeństwa farmaceutów, a tym samym komfort ich pracy. Farmaceuci pracujący  w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, mogą poczuć się pewniej np. w sytuacji zagrożenia. Dlaczego? Wprowadzenie nowelizacji zapewnia im bezpieczeństwo na zasadach określonych w kodeksie karnym[5], który przewiduje surowe kary za atak na funkcjonariusza publicznego.

Farmaceutka, która jest zadowolona z ustawy o zawodzie farmaceuty

Trzeba pamiętać, że wykonywanie zawodu magistra farmacji lub technika farmacji wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Apteki lub punkty apteczne mogą np. być celem ataków rabunkowych. Zdarza się też, że farmaceuci padają ofiarą agresywnych zachowań klientów. Dlatego tak ważne jest zapewnienie im skutecznej ochrony prawnej.

Autor: mgr Małgorzata Buchkovska
Konsultacja lekarska: lek. Irena Wojtowicz

Bibliografia:


[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001344
[2]  https://lexlege.pl/kk/art-115-13/
[3] https://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/121940,Przestepstwa-ogolem.html
[4] https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-222
[5]  https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-farmaceutyczne-16915922?_ga=2.43408165.1672111196.1689153455-1060429617.1689153455&_gl=1*19asrnf*_ga*MTA2MDQyOTYxNy4xNjg5MTUzNDU1*_ga_TRNTF04CYF*MTY4OTE1MzQ1NS4xLjEuMTY4OTE1MzQ1OC4wLjAuMA