Logowanie / Rejestracja

Do końca aktualnej edycji pozostało:

Załóż konto


Hasło powinno mieć co najmniej 6 znaków.
Telefon zostanie przekazany kurierowi w przypadku wygrania nagrody
(opcjonalnie)

Dane adresowe apteki

Mojej apteki nie ma na liście

* Akceptuję Regulamin portalu

* Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby założenia i obsługi konta w serwisie https://www.e-epe.pl/ przez Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19 w celach marketingowych.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

* Udzielenie zgody jest niezbędne do założenia konta i zakończenia rejestracji

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
(przewiń w dół, aby zapoznać się z RODO)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000127044, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5920202822, REGON 190929369, kapitał zakładowy: 100.207.830 złotych, opłacony w całości („Administrator”).
 2. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/Pani skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, pisząc na adres Inspektor Ochrony Danych, Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa lub na adres e-mail iod@polpharma.com lub telefonicznie – pod numerem + 48 22 364 63 11.
 3. Administrator może gromadzić dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, a także od podmiotów trzecich, w szczególności podmiotów zajmujących się obrotem danymi oraz z ogólnodostępnych baz danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • marketingowych, dotyczących własnych produktów lub usług Administratora, z wykorzystaniem kanałów komunikacji, na które Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  • założenia i obsługi konta - art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  • komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego, realizacji wniosków, wysyłania informacji administracyjnych, w szczególności dotyczących warunków regulaminów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora;
  • ewentualnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora;
  • prowadzenie analizy danych, w tym analiz statycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego fpprzez Administratora;
  • weryfikacji czy Pan/Pani ma prawo dostępu do tych produktów, usług i danych, które mogą być dostarczane wyłącznie uprawnionym przedstawicielom zawodów medycznych- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora;
  • organizacji i przeprowadzenia przez Administratora konkursu (w przypadku realizacji konkursu) − na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody;
  • reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora;
  • personalizacji usług poprzez profilowanie w ramach prowadzonych działań marketingowych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
 5. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych dokonujemy profilowania czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Pani/Pana. Profilowanie obejmuje analizę i predykcję preferencji w celu tworzenia zbiorczych zestawień dotyczących wykorzystania treści Administratora jak również analizę i predykcję preferencji w celu przedstawiania Pani/Panu treści, produktów odpowiadających zawodowym zainteresowaniom, przy użyciu kanału komunikacji na który Pani/Pan wyraził zgodę. Przy profilowaniu nalizowane są również dane statystyczne dotyczące tych samych informacji.
 6. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
 7. Administrator może agregować Pani/Pana dane osobowe z danym osobowymi innych użytkowników i publikować zbiorcze zestawienia w dowolnym celu pod warunkiem, że dane zagregowane nie umożliwiają identyfikacji.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług Administratora (niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością założenia konta).
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi analityczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, innym spółkom współpracującym z Administratorem w zakresie promocji produktów i usług.
 10. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak to będzie konieczne lub dozwolone z uwagi na cele, dla których zostały one uzyskane.
 13. Po upływnie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 14. Przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi;
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda − prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane wyżej).
 16. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Mam już konto

zapamiętaj mnie

Zapomniałeś hasła do konta? Kliknij tutaj aby je odzyskać.

Przypomnij hasło

Powiadomienie

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookie.